Energielabels afmelden

Gecertificeerde EP adviseurs kunnen zich bij ons aansluiten en via ons energielabels afmelden. Je werkt als partner onder je eigen bedrijfsnaam en valt onder onze certificatie. 

Partner worden bij ons heeft veel voordelen. U kunt o.a. rekenen op het volgende:

  • Certificering en inhoudelijke begeleiding

  • Afmelden van energielabels

  • Kwaliteitscontrole op zowel labels als EP adviezen

  • Meelopen en controle op locatie

  • Opleiding en bijscholing

  • Aanspreekpunt bij inhoudelijke vragen

Schrijf u direct in als partner

Onze visie

Als onafhankelijke organisatie leggen wij vooral de nadruk op kwaliteit. Iedere adviseur krijgt voor het behoud van zijn eigen identiteit een eigen registratiecode. Hierdoor wordt de snelheid bepaald door de adviseur zelf. Voor de dossiervorming hebben we een projectvoorbeeld ter beschikking die het makkelijker maakt welke documenten en foto’s in het dossier moeten zitten.

Om het kwaliteitsniveau van de adviseurs op peil te houden organiseren wij elk jaar een terugkomdag voor zowel de EPA-W als de EPA-U adviseurs tezamen. Hier worden de nieuwste ontwikkelingen besproken en kunnen problemen waar de adviseurs tegenaan lopen behandeld worden. Daarnaast staan wij altijd klaar om inhoudelijke vragen waar adviseurs tegenaan lopen te beantwoorden.

Door de ervaring binnen EP Registratie zullen zonder naam en toenaam veel voorkomende fouten worden besproken om het niveau nog hoger te brengen.

Samenwerking van adviseurs

Wij zijn niet alleen een aanspreekpunt voor adviseurs maar brengen onze adviseurs ook onderling met elkaar in contact. Zo ontstaat er een netwerk van adviseurs die elkaar kunnen ondersteunen bij vragen en opdrachten. 

Bij EP Registratie worden naast het afmelden van labels ook energielabels aangevraagd door consumenten, bedrijven en VVE’s. Voor de uitvoering hiervan koppelen wij de potentiële klant desgewenst aan een adviseur binnen ons netwerk.

EP Registratie verklaart nadrukkelijk dat zij vertrouwelijk omgaat met gegevens die bij het opstellen van een energielabel e.d. worden verzameld en dat deze gegevens eigendom blijven van de adviseurs en niet aan derden worden doorgegeven behoudens de verplichtingen waaraan EP Registratie moet voldoen voor het delen van gegevens die voortkomen uit de BRL 9500.

EP Registratie


© EP Registratie. All rights reserved.