Trainingen

De personen binnen de organisatie van EP Registratie hebben al 10 tallen jaren ervaring met het verzorgen van trainingen en opleiding op het gebied van Energie Prestatie Adviezen voor zowel W als U.

Bij ons volgt u onder andere:

  • Vooropleiding bouwkunde in combinatie met vooropleiding Installatietechniek – 3 dagen

  • EP-W/B – 3 dagen incl. een ½ dag praktijktraining*

  • EP-U/B – 3 dagen incl. een ½ dag praktijktraining*

  • Omscholing W naar U – 1,5 dag

  • Verplichte bijscholingen 

  • Examen training

*De dag praktijktraining is een bezoek aan een onderhanden zijnd project waar feitelijk de bouwkundige en installatietechnische aspecten in de praktijk worden getoetst.

Voor wie zijn onze trainingen?

De opleidingen zijn voor de aangesloten adviseurs van EP Registatie. Maar ook voor startende Energieprestatie adviseurs die willen adviseren van energieprestaties in de gebouwde omgeving.

Tijdens de trainingen wordt wel verwacht van de cursisten dat ze zich goed voorbereiden op de trainingen zodat de 3 dagen zo zinnig mogelijk worden ingevuld.

Deze trainingen zijn een goede voorbereiding op de verplichte landelijke examens die vereist zijn om energielabels te kunnen maken.

Wat kunt u na de trainingen?

Na de training bent u in staat om:

· De Cito EPA-W staats examen te doen

· Zelfstandig EPA adviezen uit te voeren

· Energieprestatiecertificaten te verstrekken

Wat kost een training?

Voor bij EP Registratie aangesloten adviseurs zijn de kosten per dag € 210,- excl BTW.

Indien je nog niet bent aangesloten bij EP Registratie zijn de kosten € 275,- excl BTW per trainingsdag.

De inhoud van bovenstaande trainingen kan worden opgevraagd.

EP Registratie


© EP Registratie. All rights reserved.