Energielabel aanvragen

Een energielabel laat zien hoe zuinig uw woning of kantoor is én hoe u het eventueel energiezuiniger kunt maken.

Heeft u een energielabel nodig voor uw woning of gebouw? EP Registratie regelt dit voor u. Vul het contactformulier op deze pagina in en een van onze adviseurs neemt spoedig contact met u op.

Neem contact op voor een energielabel

Bestaande woning

Per 1 januari 2021 is het wettelijk verplicht dat uw woning bij verkoop of verhuur een geldig energielabel heeft. 

Bij het ontbreken van een geldig energielabel bij een transactiemoment (oplevering, verhuur en verkoop van het huis) riskeert de woningeigenaar een boete. De boetes per situatie vindt u op de website van de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT).

Nieuwbouw woning

Voor vergunningsaanvragen vanaf 1 januari 2021 moeten alle nieuwe woningen en utiliteitsgebouwen voldoen aan de grenswaarden voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG), zoals opgenomen in de bouwregelgeving. De nieuwbouweisen, uitgedrukt in BENG 1, 2 en 3, worden getoetst aan de EPindicatoren energiebehoefte (EP1), primair fossiel energiegebruik (EP2) en aandeel hernieuwbare energie (EP3).

Kantoren label C

Per 1 januari 2023, moeten kantoren minimaal energielabel C hebben. Meer dan de helft van de kantoren voldoet echter nog niet aan deze verplichting.Heeft u interesse om een maatwerkadvies door ons op te laten stellen, om een kantoorgebouw naar label C te krijgen? Neem dan contact met ons op!

Ook het opstellen van overige utiliteitsgebouwen behoort tot onze dienstverlening, vul hiervoor het contactformulier in voor verdere informatie.

Overige utiliteitsgebouwen zijn gebouwen waar de volgende gebruiksfuncties in zitten waarvoor een eis geldt voor de energieprestatie:  bijeenkomstfuncties, celfuncties, gezondheidszorgfuncties (met en zonder bed), kantoorfuncties, logiesfuncties zijnde een logiesgebouw, onderwijsfuncties, sportfuncties en winkelfuncties.

EP Registratie


© EP Registratie. All rights reserved.